INAUGURACIÓ I DEBATS SOBRE EL FUTUR D'EUROPA
V. O.
TIME USE WEEK 2021
ENGLISH
TIME USE WEEK 2021
V. O.
TIME USE WEEK 2021
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2021
ENGLISH
TIME USE WEEK 2021
V. O.
TIME USE WEEK 2021
CATALÀ
TIME USE WEEK 2021
ENGLISH
TIME USE WEEK 2021
V. O.
TIME USE WEEK 2021
CATALÀ
TIME USE WEEK 2021
ENGLISH
TIME USE WEEK 2021
DECLARACIÓ DE BARCELONA SOBRE POLÍTIQUES DE TEMPS
V. O.
TIME USE WEEK 2021
CATALÀ
TIME USE WEEK 2021
ENGLISH
TIME USE WEEK 2021
ACTES PÚBLICS ONLINE DINS DEL 43È CONGRÉS D'IATUR
43rd IATUR CONFERENCE