Dret al temps per reduir les desigualtats
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
Polítiques del temps municipals i regionals
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
Cap a una nova organització dels temps de treball
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022
V.O.
TIME USE WEEK 2022
CATALÀ
TIME USE WEEK 2022
CASTELLANO
TIME USE WEEK 2022
ENGLISH
TIME USE WEEK 2022